پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خودماست .

خرید و فروش آپارتمان . ویلائی – زمین . باغ – ویلا  .

زمینهای کشاورزی    کارخانه

مشهد  – بلوار صیاد شیرازی  . صیاد شیرازی 15 ( بلوار نیلوفر ) نبش 15/2

تلفن : 05138655051         05138658061       05138657876

همراه :  09153774227